Piktogramy

Piktogramy: Jednoduchost složitých tvrzení

 

Piktogramy jsou symboly, které sdělují informace ve formě jednoduchého obrazového zobrazení. Pracují bez jakýchkoli doplňujících textů a v nejlepším případě mohou být informace pochopeny jakoukoliv osobou – bez ohledu na jazyk, kulturu a individuální znalosti. Většina informací je zaznamenána našim zrakem. Až 83 % všech vnímaných podnětů směřujících do mozku jsou vnímány našima očima. Rčení “Jeden obraz vydá za tisíc slov” není náhoda.

 

Pro bezpečnost na pracovišti hrají piktogramy stále důležitější roli!

V době, kdy zaměstnanci nemusí mluvit stejným jazykem a mají jiné kulturní zázemí. Tyto symboly vyjadřují konzistentní výpověď. Zejména v nouzových situacích jsou klíčem k bezpečnosti jasné a srozumitelné informace ve formě piktogramu.

 

Výhody piktogramu proti textovým značkám

Jak již bylo zmíněno, tyto ikony mají tu výhodu, že poskytují srozumitelnost napříč kulturními a jazykovými rozdíly. Piktogramy jsou dokonce specificky vybrány tak, aby vyjadřovaly význam nezávislý na kultuře. Rozhodovací orgány intenzivně diskutují o správném vyobrazení informací. Piktogramy navíc poskytují intuitivní informace. To znamená, že delší text nemusí být přečten tak, aby byl jasně pochopem. Náš mozek dokáže rychleji zpracovávat a korelovat obrázky.

 

Zde je několik příkladů, které ukazují, jak piktogramy zjednodušují složité výpisy a zároveň jsou cíleny:

     clanek2                           clanek3                     clanek4

Používej antistatickou obuv         Zákaz kardiostimulátoru         Nebezpečí rotujících částí

 

Textové značky mohou sloužit jako doplněk piktogramu a zpřesnit nebo zdůvodnit informace. To může být výhodné například při označování sběrného místa, aby bylo možné přiřadit různým oblastem společnosti správná sběrná místa.

 

Kontrolní štítek s piktogramem

Piktogramy na zkušebních štítcích mohou také poskytnout rychlé a cílené informace o zařízení, které má být testováno. Představují tak výhodu oproti testovacím štítkům s textem.

 

Možnosti piktogramů

Tyto důležité symboly jsou dnes nepostradatelné. Najdeme je například na vlakových stanicích, v silničním provozu, v supermarketech, a především v příslušných oblastech společnosti či podniku. Vzhledem k výhodám, které piktogramy poskytují se doporučuje použití těchto „malých“ pomocníků. Existují však různé možnosti.

Zdroj: https://www.kroschke.com/
Autor: Dominika Križanová

Najdete nás i na MALL.CZ